13-14-15 abril 2018:
Taller: Diàleg, consens i noviolència

Explorarem el canvi de consciència que comporta el diàleg i l’assoliment del consens, la seva naturalesa profunda de sentir-se part d’un ésser comunitari, el seu fonament filosòfic i tècniques per assolir-lo amb agilitat.

Aprendre l’art del consens partint de la inevitable diferència de necessitats o interessos és la base de tota relació, sigui familiar, de parella, laboral, social o internacional.
El grau de comunitat real que hi ha en cada relació és funció del grau de consens que s’assoleix en cada moment.

Què és i com es genera el consens? És fàcil assolir-lo? Requereix un canvi de paradigma i de mentalitat?
El funcionament natural per consens és el següent salt evolutiu de la societat humana?

A nivell social, veurem com s’aplica en el cas de les decisions col·lectives, sigui a nivell de famílies, grups (d’infants o d’adults), i a nivell municipal, nacional i internacional; el que s’anomena democràcia participativa.
Veurem com és possible instaurar una democràcia plena a tot el país com a complement dels referèndums i exemples on s’ha aplicat.

També coneixerem la filosofia i tàctica de l’acció noviolenta com a via individual i col·lectiva per resoldre conflictes que no s’han sabut prevenir o evitar.

Tots ells, elements clau per les relacions tan interpersonals, com socials, com per l’àmbit educatiu.

Es combinarà teoria amb algunes pràctiques. Part del taller es farà a l’exterior si el temps ho permet.

Imparteix el taller: Lluís Planas, patró fundador de la Fundació Vidabona i del mas El Negre, centre difusor de llegats filosòfics i espirituals transformadors com els de Lluís Maria Xirinacs o Gandhi. Són objectius de la Fundació i del Negre promoure la consciència global individual i comunitària, així com l’evolució de la societat vers la seva maduresa i plenitud.
Lluís Planas és promotor i guia del Camí de Vidabona, camí iniciàtic al voltant dels mites d’aquest entorn del Ripollès. Ha treballat explorant noves vies d’innovació en democràcia participativa, ha facilitat processos i tallers de diàleg i consens, de participació ciutadana, de pensament global, de noviolència i de plenitud individual i col·lectiva. Ha impartit cursos i publicat articles en diverses universitats i mitjans sobre aquests mateixos temes, ha estat impulsor d’iniciatives com El Camí, La Marxa Som i Catalunya Democràcia Plena i col·laborador de projectes com el Pla Nacional de Valors (actualment País Conscient), la Casa de l’Ésser o Uniterra.

Foto Lluís

Aportació: 28 € pel cap de setmana (cal sumar-hi l’estada a l’alberg; consulteu les diferents opcions).

Oberta la inscripció a les activitats a fvidabona@elnegre.cat

NOTA: Les activitats es duran a terme a partir d’un mínim de 5 inscrits. També es poden sol·licitar a demanda per grups o famílies a partir d’aquest nombre d’interessats.
Els interessats us aconsellem que feu la vostra reserva amb antel·lació, donat que en aquesta època l’alberg rural tendeix a omplir-se d’hostes.