sophia style gemma polo El negre

Calendari d’activitats 2020-21

Retir de meditació, natura i gastronomia de TARDOR en el camí a la plenitud
31 octubre – 1 novembre

Retir d’hivern de Vidabona: meditació, natura i gastronomia en el camí a la plenitud.
Del 5 al 8 de desembre

Retir de meditació, natura i gastronomia de TARDOR en el camí a la plenitud
30 octubre – 1 novembre