Entrades per lluis

Més sobre el camí a la plenitud…

Aquesta saviesa ancestral recollida per Xirinacs ver a recordar que la plenitud (la Vidabona, en el terme mític que empra Xirinacs) és el regal afegit rebut en donar el fruit al servei de la societat, de la comunitat, tant individual com el de cada nació o poble al servei de la Humanitat i de l’Univers. […]

15-16 juliol: Taller de diàleg i consens, democràcia participativa i noviolència.

Explorarem el canvi de consciència que comporta el diàleg i l’assoliment del consens, la seva naturalesa profunda de sentir-se part d’un ésser comunitari, el seu fonament filosòfic i tècniques per assolir-lo amb agilitat. Aprendre l’art del consens partint de la inevitable diferència de necessitats o interessos és la base de tota relació, sigui familiar, de […]